tu jesteś: główna / systemy_mes

Systemy MES

Manufacturing Execution Systems tłumaczony jest jako System Realizacji Produkcji. Dzięki odpowiednim technologiom informatycznym, właściwemu oprogramowaniu oraz elementom automatyki dane zbierane są bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Cały proces dzieje się w czasie rzeczywistym co umożliwia ich bieżące przekładanie na obszar biznesowy.

Systemy MES pozwalają na całkowitą kontrolę nad produkcją. Informacje o wszelkich brakach lub opóźnieniach szybko docierają do organów nadrzędnych. Szybkie podjęcie działań naprawczych minimalizuje straty. Wydajność przedsiębiorstw zwiększa się, zwiększają się również zyski. Dzięki możliwości obserwacji całego procesu produkcyjnego wszelkie ewentualne błędy i niedociągnięcia wychwytywane są na bieżąco.

Główne funkcje systemów MES to m.in.:
- powiadamianie o zatrzymaniach produkcji
- powiadamianie o opóźnieniach produkcji
- wychwytywanie wad, błędów, ubytków w produktach już na etapie produkcji
- ustalanie pełnego harmonogramu uwzględniającego czas pracy urządzeń, ich zużycie, konieczność remontów i przeglądów okresowychPolityka Prywatnosci | Systemy MES